volg ons op:
100 Rabobank en Kampong balletjes.png 110 Kids Kick-off.png 120 H1.png 125 Klapperboom vanuit spelerstunnel.png 130 D1.png 135 Hockeybal en deel pion.png 140 Buddy Kellerman.jpg 150 BlauwHartTips.jpg 155 Rolstoelers.jpg 160 Terras.png 165 David Harte.jpg 170 Pionnen.png 175 Sproeier.jpg 180 BlauwHartTips.jpg 185 Philip Meulenbroek.jpg 190 clubhuisfotowand.jpg 195 Shirts2.jpg 200 Zonnebril.jpg 210 Jongens op het veld ruggen.jpg
Jeugd
Senioren
niets gevondenniets gevonden

Teamindelingen

Teamindelingen breedteteams D t/m A Jeugd
Bij de breedteteams willen we iedereen met plezier op eigen niveau optimaal laten hockeyen. De teamindelingen worden gedaan op basis van de input van coaches, trainers, scouts en technische staf en sociale voorkeuren van de spelers.

Aantal teams
Het aantal teams per lijn (D/C/B/A) is afhankelijk van het aantal 1e en 2e jaars en het aantal opzeggingen. Het definitieve aantal teams wordt medio mei bepaald. In onderstaande schema’s kun je zien hoe de verdelingen (top, sterkte, sociale voorkeuren) in de verschillende lijnen opgezet worden.


Spelniveau van teams
De teams die qua niveau zoveel mogelijk gelijkwaardig zijn (dus rekening houdend met sociale voorkeuren en inzet van de spelers ingedeeld), zoals bijvoorbeeld MD4a/MD4b/MD4c, zullen in dezelfde klasse de competitie starten. Gedurende het seizoen kunnen teams zich verschillend gaan ontwikkelen, daarom is na elke competitie een herindeling van de teams in een passende poule mogelijk.

1e en 2e jaars
In elk team wordt gestreefd naar een verdeling van 50/50 tussen 1e- en 2e-jaars. Dit kan door sociale voorkeuren en de verschillende aantallen 1e en 2e-jaars iets variëren.

Keepen
De keepers worden door de keeperstrainers op niveau ingedeeld. Wanneer een keeper liever bij vrienden dan op sterkte wordt ingedeeld, dan kan de keeper dit aangeven aan de lijncoördinator. Meer informatie over keepers bij Kampong vind je hier.

Sociale voorkeuren
Je ontvangt binnenkort, via de lijncoördinator*, een opgavenformulier waarin je jouw sociale voorkeur(en) kan aangeven. In het opgavenformulier geef je jouw vriendschapsverzoeken op. We houden hier zoveel mogelijk rekening mee, al kunnen we geen garantie geven dat alle verzoeken ingewilligd worden.

TIP: Geef meer namen op, want het kan dat die ene vriend/vriendin op een ander niveau wordt ingedeeld dan jij.

Bij de teams die op sterkte-niveau worden ingedeeld, zijn de opgegeven sociale voorkeuren niet doorslaggevend voor de indeling van de teams.

* dit is de lijncoördinator van de leeftijdscategorie waarin jij/jouw kind het komend seizoen gaat hockeyen! Zijn er meerdere kinderen in jouw gezin die bij Kampong hockeyen, dan ontvang je per kind een lijn-specifieke opgavenformulier. LET OP: vul voor ieder kind het juiste formulier in, anders komt de sociale voorkeur niet bij de juiste lijncoördinator terecht!

Goed om te weten: de inhoud van de opgavenformulieren is alleen voor de lijncoördinator inzichtelijk en wordt met niemand gedeeld (zelf ontvang je een kopie, mogelijk in SPAM-box). Na de definitieve indeling worden alle opgavenformulieren verwijderd.

Teamindeling Jongste Jeugd

Loting F2 en E6
Aan het einde van het seizoen (eind juni) wordt er voor de huidige F1 jeugd door middel van een loting bepaald in welk team de kinderen de komende twee jaar hockeyen. Hoe gaat deze loting in zijn werk? De lijncoördinator F1 en F2 en een notaris zullen via een online systeem de nieuwe teams voor volgend jaar loten. Dit gebeurt geheel random en zonder sociale voorkeuren. Op deze manier heeft iedereen een gelijke start en leert ieder kind nieuwe kinderen kennen. We zien gelet op de afgelopen jaren dat dit heel goed uitpakt.

Na de loting worden de F2teams bekend gemaakt tijdens een fysiek bijeenkomst op Kampong (25 juni 2022). De kersverse teams gaan een wedstrijdje spelen. De ouders kunnen op dat moment de organisatie van het team optuigen: aanwijzen coaches/manager/trainers aanwijzen, een app groep aanmaken etc. In de week voorafgaand aan deze bijeenkomst verstrekt de lijncoördinator F1/F2 meer informatie, zoals het tijdstip en het veld waarop wordt verzameld.

Indeling E8
Alle E8-teams vallen onder de Breedtesport en volgen hetzelfde brede en veelzijdige programma. De kinderen krijgen dezelfde training van dezelfde trainer(s). Voor de indeling van de E8-tallen hanteert Kampong de volgende uitgangspunten:
  1. In de E8-tallen, zowel de meisjes als de jongens, worden door de technische staf in 2 grote groepen verdeeld op basis van motivatie en de verschillende talenten van de kinderen (zoals beoordeeld op dit moment door de trainers).
  2. Uit de eerste groep worden 2 meisjesteams (M8E1-M8E2) en 2 jongensteams (J8E1-J8E2) samengesteld door de technische staf.
  3. De tweede groep spelers worden over de teams verdeeld zodat er teams van vergelijkbare sterkte ontstaan, voor zover mogelijk. Hierbij kan wel rekening worden gehouden met sociale voorkeuren.
De lijncoördinator E8 zal door middel van een mail aan de ouder de sociale voorkeur opvragen van het kind. Hiermee wordt rekening gehouden bij het indelen van de teams uit de tweede groep. TIP: geef meer voorkeuren op en stem dit onderling af. Graag houden we hier zoveel mogelijk rekening mee, al kunnen we helaas geen garantie geven dat verzoeken ingewilligd kunnen worden.
Ook de kinderen uit de eerste groep, kunnen hun sociale voorkeuren doorgeven, deze zijn echter niet doorslaggevend voor de samenstelling van de teams. Wanneer een kind liever in een team speelt met vriendjes/vriendinnetjes, dan te worden ingedeeld door de technische staf, dan hoort de lijncoördinator E8 dit graag.

Bekendmaking teams E8 en D t/m A Jeugd
De bekendmaking van alle breedte teamindelingen is op 20 juni 2022.
Eventuele reacties hierop kunnen na 2 dagen na publicatie gemaild worden naar de betreffende lijncoördinator van 22 juni 2022 tot en met 24 juni 2022. Ervaring leert dat het verstandig is om in ieder geval de eerste 48 uur de teamindeling te laten bezinken, daarom hebben wij besloten dat reacties die binnen 48 uur na bekendmaking binnen komen, niet in behandeling worden genomen.
Eind juni is de afsluitende vergadering van de Jeugd Team Coördinatoren (JTC), waarna de indeling definitief wordt.

In het weekend van 1 juli 2022 is een leuke kennismaking gepland waarin de nieuwe teams kunnen samenkomen en afspraken kunnen maken over wie coach wordt, wie de rol van manager op zich neemt en wie training gaat geven (dit laatste geldt voornamelijk voor de E8).
 
Powered by LISA